Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

WYDAWANIE DUPLIKATÓW

Uczeń może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w przypadku utraty oryginału.

Absolwent może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:

  • świadectwa dojrzałości
  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego w przypadku utraty oryginału

Do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. starej matury (do 2004r. włącznie).

Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. nowej matury (od 2005r.) z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do OKE w Warszawie.

Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków i złożyć w sekretariacie szkoły: