Niedziela, 25 lutego 2024.

Informujemy, że innowacja społeczna pt.”Progr@muj w zespole” realizowana przez nasze LO we współpracy z ekspertami Fundacji Edukacja na NOWO jest już gotowa, a opracowane materiały od września 2022 r. będą dostępne dla wszystkich szkolnych pasjonatów programowania w języku Python.

Stworzony w innowacji społecznej kurs programowania i rozwijania współpracy w zespole przeszedł dwa etapy testowania w różnorodnych szkołach średnich: w publicznych LO w Piastowie i Iłży, w niepublicznym LO w Józefowie oraz w Zespole Szkół Technicznych w Białej Rawskiej. Wzięli w nim udział nauczyciele informatyki oraz uczniowie klas I-III tych szkół z rozszerzonym programem informatyki.

W innowacji zostały wypracowane następujące materiały:

 

 1. Zestaw dla nauczycieli:
  1. przewodnik rozwojukompetencji społecznych u uczniów,
  2. opis badania umiejętności współpracy i komunikacji w zespole, w tym szablon i klucz odpowiedzi do testu umiejętności i współpracy w zespole, stworzonego na bazie istniejącego opracowania naukowego,
  3. scenariusze realizacji poszczególnych zajęć w cyklu.
  4. materiały uzupełniające:
 • kody źródłowedo przykładowych projektów, jeśli zechcecie udostępnić/zasugerować uczniom „łatwiejszą” ścieżkę;
 • elektroniczne wersje testówdo wypełnienia przez uczniów – jako szablony formularzy do zduplikowania;
 • plik kursu w środowisku Moodlew formacie .mbz wraz z krótkim opisem jego konfiguracji i uruchomienia – dla wykorzystujących Moodle do oceny postępu pracy uczniów.

 

 1. Zestaw dla uczniów:
  1. przewodnikpo zajęciach, zawierający m.in. ramowy plan zajęć wraz z kodami QR do list odtwarzania materiałów wideo oraz krótki spis zawierający podsumowanie najważniejszych komend i reguł tworzenia kodu w języku Python,
  2. wideotutorial oraz wideoporady dla uczniów, składające się z 73 filmów podzielonych na listy odtwarzania przypisane do poszczególnych zajęć, dedykowane:
   1. wyzwaniom w pracy zespołoweji zasadom skutecznej komunikacji,
   2. programowaniu w języku Python,
 • umiejętnościom okołoprogramistycznym, niezbędnym do realizacji projektu uczniowskiego (podstawy HTML, wykorzystania i edycji grafik, tworzenia dokumentacji)..

 

Całość materiałów będzie można wkrótce pobrać ze strony internetowej https://programujwzespole.edu.pl/ oraz https://popojutrze2.pl/innowacjelista/programuj-w-zespole, zaś pliki wideo są do obejrzenia na opensource’owej platformie Diode Zone (https://diode.zone/c/filmy_programuj_w_zespole/video-playlists).

 

Poszczególne elementy materiałów dla nauczycieli zostały ocenione bardzo wysoko – wszyscy nauczyciele ocenili materiały i pomysł na zajęcia na poziomie dobrym lub bardzo dobrym (najwyższa ocena na skali). Podkreślano profesjonalizm wykonania i dopracowanie detali, jasny, przejrzysty i zrozumiały język, praktyczność i przydatność treści w nich zawartych.

 

Uczniowie za największą wartość innowacji uznali przede wszystkim możliwość współpracy z innymi zamiast rywalizacji  oraz możliwość realizacji ciekawego projektu programistycznego . Doceniali również  możliwość uczenia się umiejętności, które przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. Wg uczniów biorących udział w testowaniu taki sposób prowadzenia zajęć, jaki zaproponowano w innowacji, jest ciekawszy, niż prowadzone obecnie lekcje informatyki. Ponad ¾ z nich zarekomendowało innym uczniom wzięcie udziału w zajęciach opartych o innowację społeczną pt. „Progr@muj w zespole”. Dodatkowo innowację rekomendują eksperci z obszaru edukacji oraz z perspektywy rynku pracy podkreślając jej skuteczność i przydatność (m.in. dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT – współtwórca koncepcji wdrożenia e-podręczników w Polsce czy Grzegorz Zajączkowski, krajowy Lider Cyfryzacji przy KPRM).

 

Innowacja była po raz pierwszy prezentowana w dniu 29 czerwca 2022 r. na renomowanej konferencji pt. „INFORMATYKA W EDUKACJI” organizowanej przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkała się tam z ogromnym zainteresowaniem uczestników popartym zaproszeniami na przeprowadzenie warsztatów dla szkół i kilku ośrodków doskonalenia nauczycieli.

 

Wszystkich zainteresowanych innowacją – zarówno nauczycieli, jak i pozostałych edukatorów i pasjonatów programowania – zapraszamy do korzystania z innowacji społecznej pt. „Progr@muj w zespole” – więcej informacji na stronie: https://programujwzespole.edu.pl/.

 

 

Materiał powstał w ramach umowy o udzielenie grantu nr 16/POPO/2021, zawartej w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19)

 

Z radością informujemy, że rozpoczynamy w naszym Liceum nowy projekt pt. „Progr@muj w zespole”, który szczególnie zainteresuje uczniów klas z rozszerzoną informatyką. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacji społecznej w formie zajęć szkolnych, które przy okazji nauki programowania mają pomagać uczniom w trenowaniu umiejętności współpracy i komunikacji w zespole – bardzo pożądanych w dorosłym życiu, wbrew stereotypom również w pracy programisty.

Uczniowie w porozumieniu z nauczycielem będą sobie wyznaczać cel programistyczny do zrealizowania w określonym ramami projektu czasie np. prostą aplikację pogodową. Rolą nauczyciela będzie przeprowadzenie prostego testu predyspozycji i ułożenie składu zespołów oraz dostarczenie odpowiednich pigułek wiedzy dot. języka programowania Python oraz innych obszarów wiedzy związanych z tworzeniem aplikacji. Uczniowie natomiast samodzielnie wyznaczą sobie cel i ścieżkę dojścia do niego oraz dokonają podziału ról w zespole oraz uzgodnień co do sposobu pracy wewnątrz grupy. W trakcie cyklu zajęć nauczyciel, zamiast zajmować się wyłącznie przekazywaniem wiedzy, stanie się dla uczniów wsparciem i pośrednikiem w procesie „dogadywania się” wewnątrz zespołu, będzie wspierał ich w poszukiwaniu rozwiązania problemu i pomagał w pokonywaniu trudności, ale nie wyręczał.

 

 

Jesteśmy na wstępnym etapie testowania narzędzi projektowych, który prowadzimy we współpracy z dwiema innymi szkołami: Technikum nr 1 w Piasecznie i Liceum Ogólnokształcącym Infotech w Białymstoku. Do współpracy zapraszamy nauczycieli informatyki i uczniów – dla tych pierwszych przygotowujemy rozwiązania, które pomogą im w prowadzeniu zajęć z zakresu programowania i wspieraniu uczniów w pracy zespołowej. Głównymi odbiorcami projektu są jednak uczniowie, dlatego serdecznie zapraszamy uczniów klas z rozszerzoną informatyką do udziału w konsultacjach i współtworzeniu przyjaznych i przejrzystych materiałów. Nauczycieli natomiast prosimy o krytyczne uwagi  i sugestie, które pomogą organizować atrakcyjne zajęcia z zakresu programowania i  będą jednocześnie poligonem doświadczalnym dla uczniów w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności współpracy i komunikacji w zespole. Po przeprowadzonym pilotażu w wybranych przez nauczycieli klasach zajęcia „Progr@muj w zespole” będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów.

Nad innowacją pracuje zespół ekspertów związanych z Fundacją Edukacja na NOWO w składzie: Elżbieta Piotrowska–Gromniak, Rafał Kamiński, Adam Jurkiewicz, Konrad Kosieradzki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo wkrótce na podstronie przedsięwzięcia.

Opisana innowacja społeczna powstaje dzięki grantowi uzyskanemu w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19)