Niedziela, 28 maja 2023.

4 czerwca 2018 r. uczniowie realizujący rozszerzenia z chemii i biologii brali udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Warsztaty dotyczyły poszerzenia zagadnień poznanych na lekcji chemii a ćwiczenia praktyczne pozwoliły na utrwalenie i lepsze zrozumienie pozyskanej wiedzy.

Uczniowie na początku zajęć zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy w laboratorium chemicznym. Następnie młodzież wzięła udział w wykładzie, który poza treściami merytorycznymi, był wskazówką, w jaki sposób przeprowadzać kolejne doświadczenia. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowym sprzętem laboratoryjnym i zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których realizowali poszczególne zadania.
W pierwszej części, zadaniem młodych ludzi, było otrzymanie roztworu rzeczywistego, koloidu i zawiesiny a następnie charakterystyka tych układów. Część druga zajęć to reakcje metali (m.in. litu i magnezu) i tlenków metali (m.in. tlenku wapnia i tlenku magnezu) z wodą. Analogiczne doświadczenia były prowadzone z tlenkami niemetali np. tlenkiem fosforu i suchym lodem. Poza wykonaniem odpowiednich doświadczeń, uczniowie mieli za zadanie zapisać obserwowane zmiany a następnie wynikające z nich wnioski i równania reakcji. Kolejno, badali odczyn otrzymanych kwasów i zasad z użyciem fenoloftaleiny, oranżu metylowgo oraz błękitu bromotymolowego. Prowadzący zajęcia pilnowali by zapisywali spostrzeżenia dotyczące barwy wskaźników. W kolejnym etapie badali własności stężonego kwasu siarkowego(VI) i jego wpływu na cukier a także bibułę. Następnie uwagę uczniów zwrócił stężony kwas azotowy(V) i jego reakcja z miedzią. Po doświadczeniach z kwasami, przyszła kolej na wodorotlenki – ich otrzymywanie a także badania charakteru chemicznego m.in. wodorotlenku miedzi(II) oraz wodorotlenku żelaza(III). W ramach przeprowadzonych zajęć młodzież wykrywała również obecność alkoholu a także skrobi w produktach spożywczych. Ich ostatnim zadaniem było otrzymanie mydła.
Jeszcze raz dziękujemy prowadzącym zajęcia – Pani Profesor Aldonie Zalewskiej a także Panu Michałowi Zalewskiemu – za miłą i sprzyjającą poszerzaniu wiedzy atmosferę pracy. Cykliczne zajęcia laboratoryjne są realizowane w ramach współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Galeria zdjęć

Zajęcia Laboratoryjne na Politechnice Warszawskiej