Czwartek, 01 czerwca 2023.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w konkursie English High Flier, który powstał z myślą o uczniach z terenu całej Polski. Konkurs jest wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty językowe. Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

 

 

Wyniki zmagań naszych licealistów na poziomie wojewódzkim:

Klasy trzecie:
Jakub Hajduk  3C– 4 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Benedykt Ścibak 3C – 21 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
Piotr Jądrzyk 3A – 23 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
Klasy drugie:
Hubert Weber 2BC – 5 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Filip Steć 2D – 5 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Hanna Moszner 2D – 9 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Kamil Radziszewski 2BC – 22 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
Klasy pierwsze:
Maciej Sobstel 1Dg – 21 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
Maciej Jedynak 1Ag – 34 miejsce w województwie mazowieckim, dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie

Serdecznie gratulujemy uzyskania bardzo wysokich wyników!

Najlepsi w ogólnopolskim konkursie English High Flier