Poniedziałek, 20 marca 2023.

„Nowy demokratyczny świat” to projekt polegający na stworzeniu wspólnie z młodymi ludźmi,
w dyskusji i poprzez działanie, interaktywnego komentarza do spektaklu „Krzyczcie, Chiny!”
w reżyserii Pawła Łysaka.

Podczas dwumiesięcznego projektu młodzież będzie uczestniczyła w spektaklu „Krzyczcie, Chiny!”.
Odbędą się spotkania z twórcami i seminarium. Finałem działań uczestników projektu będzie
stworzenie instalacji/akcji/gry teatralnej, swoistej „mapy spektaklu”. Inspiracje czerpane
będą z sytuacji artystycznej, własnych obserwacji oraz zebranego materiału. Natomiast do skonstruowania ostatecznego działania wykorzystane zostaną narzędzia stosowane w badaniach w kulturze oraz przy tworzeniu gier planszowych i terenowych, poznane podczas spotkań ze specjalistami w tych dziedzinach.
Warsztaty prowadzone są przez aktorów Teatru Powszechnego oraz pedagogów teatru.
Zaproszenie młodych widzów do aktywniejszego wejścia w świat teatralny ma na celu rozbudzenie ich kreatywności („myślenia do działania”) oraz uruchomienie refleksji na temat tego, na ile teatr może być dziś dla widzów przestrzenią dyskusji, także na ważne społecznie tematy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów.

Warsztaty w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera