Sobota, 03 grudnia 2022.

Uczniowie klasy Ia uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Wykład „Prawo karne a młodzi ludzie” poprowadził sędzia Rafał Janiszowski- Downarowicz – współautor podręcznika Kodeks karny. Komentarz, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego.
Przedmiot wykładu: kary i środki karne obowiązujące w polskim prawie, zasady prawa karnego, odpowiedzialność karna, przestępstwo a wykroczenie, zbrodnia i występek oraz zasada domniemania niewinności.

Wykład „Dostęp obywatela do Sądu Najwyższego” poprowadziła dr Małgorzata Sekuła-Leleno – radca prawny, adiunkt w Uczelni Łazarskiego, asystentka sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego Przedmiot wykładu: rola i funkcje Sądu Najwyższego, skarga kasacyjna jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, podmioty uprawnione do wniesienia skargi, wymogi formalne skargi kasacyjnej, specyfika postępowania skargi kasacyjnej.

Uczelnia Łazarskiego w 2015r. to najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej; ponadto uczelnia znajduje się w gronie 8% najwyżej ocenionych szkół wyższych z całego świata;

W 2015 r. Uczelnia Łazarskiego zajęła:

  • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej”,

  • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”,

  • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu „Perspektyw”.

Uczelnia Łazarskiego