Czwartek, 01 czerwca 2023.

…I tylko p a m i ę ć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy

I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć
I p r a w d ę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.

Feliks Konarski

Kwiecień, miesiąc pamięci o Katyniu. Z tej okazji uczniowie kl. 3a (grupa realizująca rozszerzoną historię) w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki zwiedzili wystawę Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń, która przybliża największe akcje represyjne wobec polskiej inteligencji przeprowadzone w latach 1939-41 równolegle przez sprzymierzonych ze sobą Niemców i Sowietów. „O ile w wypadku zbrodni w Katyniu możemy mówić o ludobójstwie zakłamanym, to w wypadku akcji AB było to ludobójstwo zapomniane”. Poza przedstawieniem przerażających zbrodni dokonanych przez dwa największe totalitaryzmy XX w. na polskim społeczeństwie, ekspozycja stawia pytania o zakres wzajemnej współpracy niemieckich nazistów i sowieckich komunistów. Daje też prawdziwy obraz działalności władz okupacyjnych, których celem było – jak cynicznie ogłoszono 18 września 1939 r. – „przywrócenie pokoju i ładu w Polsce, zniszczonych na skutek załamania się państwa polskiego oraz dopomożenie ludności polskiej do odbudowania warunków swego istnienia politycznego”. Brak zgody znacznej części społeczeństwa na tak rozumianą rolę obcej władzy w Polsce – demonstrowany w ciągu całego okresu okupacji i Polski Ludowej – pozwala nam dziś być narodem wolnym i żyć w państwie suwerennym.

Podsumowaniem wystawy jest próba bilansu ludobójczych operacji oraz ukazanie ich geograficznego zasięgu oraz faktu nieukarania większości odpowiedzialnych za nie funkcjonariuszy III Rzeszy i ZSRR.

Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń