Niedziela, 10 grudnia 2023.

dsc03209

„Nie daj złapać się w sieci”

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie pana Piotra Deputowskiego, specjalisty z zakresu profilaktyki         i bezpieczeństwa, z młodzieżą naszej szkoły oraz nauczycielami. W trakcie konferencji z uczniami pan Deputowski w formie pytań quizowych zapoznał młodzież ze skalą korzystania z Internetu w skali globalnej. Uczniowie odpowiadali m.in. na pytania: ilu ludzi korzysta w jednej chwili z Internetu? Jak długo przeciętny użytkownik tygodniowo jest zalogowany w Internecie? Ile w ciągu jednej doby jest uploadowanych zdjęć na różnego rodzaju stronach internetowych? Ponadto uczestnicy konferencji zapoznani zostali szczegółowo ze zjawiskiem cyberprzemocy. Przedstawione zostały im prawdziwe, zaczerpnięte z doświadczenia prowadzącego, sytuacje, których bohaterowie spotkali się z różnymi formami cyberprzemocy,
a następnie w trakcie tzw. „burzy mózgów” moderowanej przez prowadzącego młodzież  z nauczycielami zastanawiali się, w jaki sposób osoba, która doświadczyła konkretnej formy cyberprzemocy powinna postąpić, w jaki sposób udzielić pomocy i wsparcia dla poszkodowanego, nie przyczyniać się do rozpowszechniania i zwiększania popularności zamieszczonego materiału, który ośmiesza kolegę lub koleżankę. Istotną częścią konferencji było uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc jest zabroniona przez odpowiednie przepisy polskiego prawa, dlatego też przedstawiono uczestnikom wykładu podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny związane z szeroko pojmowaną cyberprzemocą, stalkingiem, włamaniami na konto strzeżone hasłem elektronicznym itp. Młodzieży przekazany został numer ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci
i młodzieży 116 111, który w ostatnim czasie przejął po telefonie zaufania Helpline, zagadnienia związane ze zgłoszeniami dotyczącymi cyberprzemocy.  Konferencja dostarczyła zebranym wielu cennych informacji dotyczących cyberprzemocy i  zakończyła się gromkimi brawami
i podziękowaniami.  

Galeria zdjęć

„Nie daj złapać się w sieci”