Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

dsc03931dsc03925

„Wywalcz Polsce wolność lub zgiń”
– dewiza Cichociemnych

Na mocy uchwały Sejmu RP z 22 grudnia 2015 r. rok 2016 obchodzimy
jako Rok Cichociemnych

14 grudnia 2016 r. młodzież naszej szkoły brała udział w oryginalnej lekcji historii.
Spotkanie prowadził kom. Krzysztof Musielak z Biura Historii i Tradycji Policji KGP, który
zapoznał młodzież z tematyką powstania i funkcjonowania Policji Państwowej w II Rzeczpospolitej oraz przedstawił biogramy dziewięciu funkcjonariuszy Policji Państwowej. Wykład był wzbogacony o materiały filmowe i prezentację wystawy ,,Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze AK”.
Na 10 planszach przedstawiono rys historyczny organizacji Cichociemnych Żołnierzy AK oraz sylwetki: kapitana Franciszka Cieplika, podporucznika Tadeusza Kobylińskiego, majora Bolesława Kontryma, majora Zygmunta Milewicza, plutonowego Michała Parada, majora Jana Piwnika, porucznika Tadeusza Starzyńskiego, majora Piotra Szewczyka oraz rotmistrza Józefa Zabielskiego, którzy po klęsce wrześniowej nie zaprzestali walk o niepodległość Polski, kontynuowali ją jako żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przeszli szkolenie Cichociemnych.
Spośród 2413 kandydatów trudne szkolenie ukończyło 606 osób (w tym jedna kobieta – Elżbieta Zawadzka „Zo”). Do okupowanej Polski zrzucono 316 skoczków. Brali oni czynny udział w walkach prowadzonych przez AK. Bohaterstwo i odwaga Cichociemnych, ich determinacja w walce o wolną i niepodległą ojczyznę sprawiły, że wśród skazanych przez sądy Polski Ludowej na kary więzienia, a nawet śmierć, odnajdziemy nazwiska Cichociemnych.

Tekst przysięgi Cichociemnych

,,W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz
powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty
i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków
i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy
służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów
w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny.
Tak mi Panie Boże dopomóż”.

 

Galeria zdjęć

,,Funkcjonariusze Policji Państwowej- Cichociemni Żołnierze AK”