Sobota, 25 czerwca 2022.

W dniu 26 maja uczniowie klasy II B i I CD o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym wykonywali doświadzczenia, które przygotowali dla nich członkowie koła naukowego FLOGISTON z Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Kolejne ćwiczenia laboratoryjne z udziałem uczniów naszego liceum mają za zadanie umożliwić młodym ludziom poznanie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej i są częścią eksperymentalną tego przedmiotu. Tym razem młodzież utrwalała sobie materiał i zdobywała nowe umiejętności przewidziane w dziale chemii nieorganicznej obejmującym reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Wszystkie przygotowane ćwiczenia uczniowie wykonywali samodzielnie i wspólnie dokumentowali obserwacje oraz wnioski z przeprowadzanych doświadczeń.

Galeria zdjęć

Zajęcia z kołem naukowym „Flogiston”