Niedziela, 03 lipca 2022.

02.06.2017r. na uroczystym apelu z okazji Dnia Dziecka podsumowaliśmy szkolny konkurs SUPER KLASA. Po podliczeniu punktów zgodnie z następującym przelicznikiem- zielona buźka 10 pkt., żółta 5 pkt. wyłoniliśmy zwycięzców:

Zaszczytne III miejsce zajęła klasa ICD  (20pkt.)

Na miejscu II uplasowała się klasa IIB  (35pkt.)

Natomiast  I miejsce zdobyła klasa IIA (50pkt.)

Poszczególne zespoły klasowe zostały nagrodzone gromkimi brawami, gratulacjami oraz nagrodami przewidzianymi w regulaminie konkursu.

Dziękujemy wszystkim uczniom i wychowawcom za aktywną
i twórczą postawę wobec akcji i przedsięwzięć przewidzianych
w projekcie SUPER KLASA.

Finał konkursu SUPER KLASA