Niedziela, 26 czerwca 2022.

 

20 i 21.03. 2018r. w naszej szkole odbył się cykl zajęć profilaktycznych, którym objęte zostały wszystkie podmioty naszego liceum tj. uczniowie, rodzice i nauczyciele. Na warsztatach podjęte zostały bardzo ważne tematy związane z potrzebami uczniów i ich rodziców. Omówiono takie zagadnienia jak: uzależnienie od internetu i komputera oraz jak radzić sobie ze stresem zwłaszcza tym przed maturą. Przećwiczone zostały z młodzieżą najważniejsze techniki aktywnej nauki oraz zachowania asertywne i te związane ze wzajemnym szacunkiem i tolerancją. Podjęto także ważny temat związany z motywacją do nauki i poczuciem własnej wartości. Wszystkie zajęcia z młodzieżą przeprowadziły przedstawicielki Polskiego Centrum Profilaktyki. Natomiast wykład nt. „Niebezpiecznych sytuacji w internecie” dla rodziców przeprowadził pan Piotr Deputowski. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów  i z pewnością ubogaciły  ich wiedzę i umiejętności na tak ważne dla młodzieży tematy. 

 

Galeria zdjęć

Warsztaty profilaktyczne