Poniedziałek, 27 czerwca 2022.

26 kwietnia młodzież z klasy IIA odpowiedziała na osobiste zaproszenie Pani Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny prezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT(naszej absolwentki).  Nasi uczniowie uczestniczyli w cyklu wykładów, m. in. na temat wkładu inżynierów polskich w odzyskanie niepodległości i budowę naszej państwowości. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, skupia 40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z całej Polski. Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny absolwentka wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest członkiem-założycielem Towarzystwa Kultury Technicznej, będącego od 1996 r. członkiem Federacji SNT NOT. Od 1999 r. pełni funkcję prezesa Towarzystwa. Od 1990 r. jest redaktor naczelną czasopisma „Przegląd Techniczny”, najstarszego polskiego pisma społeczno-technicznego, które w ubiegłym roku świętowało jubileusz swego 150-lecia.

Nasi uczniowie uczestniczyli w tym dniu w następujących wykładach:

  • Perspektywy udziału środowisk technicznych w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

  • Wpływ techniki na przemiany społeczne II RP – prof. dr hab. Janusz Żarnowski, Instytut Historii PAN;

  • Udział środowiska technicznego w odbudowie państwa – inżynierskie rodowody – prezydenci, premierzy i ministrowie w dziejach II RP – prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne.;

  • Inżynieria przyszłości – prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.;

  • Wielkie przedsięwzięcia techniczne i przemysłowe II RP – dr hab. inż. Sławomir Łotysz, prof. PAN; Prezes Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki ICOHTEC; Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, Instytut Historii Nauki PAN;

  • Udział inżynierów w zwycięstwie Aliantów nad III Rzeszą – dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej;

  • 100-lecie Urzędu Patentowego RP – dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP;

  • Rola miar w scalaniu państwowości – dr Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;

  • Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w budowaniu własnej państwowości – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna Przeglądu Technicznego.

Spotkanie kwietniowe było kolejną i nie ostatnią tego typu wizytą naszej młodzieży na cyklu wykładów w warszawskim NOT.

100-lecie Niepodległości w NOT – z udziałem naszych uczniów