Niedziela, 28 maja 2023.


8 czerwca klasy 1a i 1c wybrały się do Muzeum Narodowego w Warszawie, by po raz kolejny uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego w niestandardowych warunkach. Zajęcia miały charakter warsztatowy, a ich celem było przybliżenie młodzieży, opartej na iluzji i grze z widzem, sztuki barokowej. Uczniowie analizowali wspólnie z historykiem sztuki XVII – wieczne malarstwo, rzeźbę, podziwiali meble, stroje i porcelanę z tego okresu. Duże wrażenie na uczestnikach zajęć wywarły także charakterystyczne dla kultury sarmackiej portrety trumienne. Warsztaty pt. Ikonosfera baroku , podkreślając zamiłowanie do teatralnego łączenia sacrum z profanum oraz specyficzny stosunek człowieka tego okresu do śmierci, z całą pewnością pomogą utrwalić naszej młodzieży wiedzę zdobytą w szkole.

Ikonosfera baroku