Poniedziałek, 20 marca 2023.

Uwaga!

Wszystkim naszym tegorocznym absolwentom gratulujemy znakomitych wyników na maturze. Jest powód do dumy! Wysokie wyniki z przedmiotów rozszerzonych, które uzyskaliście sprawią, że od 01.10.2018r. podejmiecie studia na wymarzonych kierunkach renomowanych uczelni. Na szczególną uwagę zasługują wysokie wyniki naszych tegorocznych absolwentów z matematyki i języka angielskiego, gdzie średnia uzyskanych wyników  przekroczyła 81% przy 100% zdawalności egzaminu dla całej szkoły.

JESTEŚMY Z WAS BARDZO DUMNI ! GRATULUJEMY !

Odbiór świadectw dojrzałości –

3 lipca 2018r. od godziny 11.00.

Możemy już dziś podpowiedzieć przyszłorocznym maturzystom jaka jest recepta na takie wyniki: po pierwsze – systematyczna i ciężka praca, ale także podejmowanie różnorodnych, dodatkowych zadań np. udział w zajęciach dodatkowych proponowanych przez nauczycieli, zajęciach unijnych, laboratoriach, zajęciach i inicjatywach realizowanych wspólnie z PW, UW, SGGW i UKSW, udział w fakultetach, projektach międzyklasowych, różnorodnych olimpiadach i konkursach, samodzielne rozwiązywanie ogromnej ilości ćwiczeń i zadań. To tylko tyle a potem, drzwi najbardziej obleganych kierunków studiów same się otwierają !

Społeczność LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

im A. Mickiewicza w Piastowie

Matura 2018 – 100% zdawalności