Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

 

„Blisko 600 szkół z całej Polski brało udział w blokach startowych VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. 26 listopada o godzinie 10:00 odbył się etap szkolny.

Miło nam poinformować, że do etapu wojewódzkiego przeszli nasi uczniowie z klasy 2a: Ignacy Różański i Krzysztof Niewiński.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. Finał VI edycji odbędzie się w czerwcu 2019 w Poznaniu. Przed finałem grupa 48 finalistów wojewódzkich przyjedzie do Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której uczestnicy będą brali udział, m.in. w warsztatach tworzenia krótkich form filmowych, dziennikarskich, wystąpień publicznych, autoprezentacji oraz zwiedzaniu miejsc związanych z historią lat 1970-1990.  Nabyte umiejętności wykorzystają podczas egzaminu finałowego, do którego przystąpią w trzyosobowych drużynach wojewódzkich. Na zwycięzców czekają indeksy na czołowe uniwersytety, stypendia naukowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nauczyciele zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody finansowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Patronaty honorowe nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Partnerami projektu są: NSZZ Solidarność oraz Instytut Pamięci Narodowej. Sponsorem etapu szkolnego jest Węglokoks S.A. Patronaty medialne nad VI edycją objęło: TVP Historia, Polska Press Grupa, Onet.pl i Radio Gdańsk.”

 

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii