Niedziela, 26 czerwca 2022.


 

11 grudnia, podczas godziny wychowawczej młodzież naszego liceum zebrała się w sali gimnastycznej, by poddać się przez chwilę zadumie, słuchając wierszy i pieśni stanu wojennego i pochylić nad przeszłością naszej ojczyzny.

(…)Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast
Zwalali pomniki i rwali bruk (…)

                                                                   Jacek Kaczmarski

Trauma stanu wojennego zrodziła setki przejmujących wierszy i dziesiątki piosenek.

Poezja tego okresu stała się faktem kulturowym, jest świadectwem czasu.

Wigilia 81

(…) Nie płacz mamo, gdy przyjdzie Wigilia
Daj na puste miejsce kromkę chleba.
A gdy gwiazda się pierwsza zaświeci,
Wymów słowa, że tak było trzeba.
                                Kraków 19.12.1981

Pięknie zaprezentowane przez naszych uczniów wiersze (Leszka Szarugi, Wojciecha Młynarskiego oraz nieznanych autorów), a także pieśni, w których usłyszeliśmy Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego czy Jana Pietrzaka, w odświętnej scenografii to godna forma uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego i jednocześnie lekcja patriotyzmu.

 

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego …