Niedziela, 26 czerwca 2022.

W dniach 6-7 czerwca odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo – Technicznych BIOPOTENCJAŁ 2019 organizowana przez WBNS UKSW, wydział partnerski naszego liceum.

W Komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się Pan Witold Roman – Dyrektor Pionu Organizacyjnego MPWiK m.st. Warszawy oraz Pan Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

W trakcie Konferencji byli również zaproszeni goście, w tym Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, MPWiK m.st. Warszawy, Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Kampinoski Park Narodowy, którzy wygłosili gościnne wykłady.

Przez cały czas trwania konferencji do dyspozycji uczestników i gości byli pracownicy firm Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z gotowymi ofertami pracy i poradami na temat kariery zawodowej związanej z kierunkiem Inżynierii Środowiska. W sukcesie odbywającej się konferencji swój wkład wniosła również społeczność naszego LO.

Wydział Biologii i Nuuk o Środowisku, to niezwykle prężnie rozwijająca się społeczność UKSW, dlatego jesteśmy niezwykle dumni ze współpracy z jego pracownikami.

Statystyki Konferencji:

 1. W konferencji wzięło udział 69 uczestników, w tym studenci i doktoranci Uczelni:

  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

  • Politechnika Białostocka

  • Politechnika Gdańska

  • Politechnika Warszawska

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Uniwersytet Łódzki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  • Uniwersytet Warszawski

 2. Na konferencję zostało zarejestrowanych wystąpień:

  • 14 komunikatów ustnych

  • 55 posterów

Konferencja Biopotencjał 2019