Niedziela, 03 lipca 2022.

27 X oraz 9 XI młodzież z klas o profilu matematyczno- fizycznym uczestniczyła w zajęciach  na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W środę 27 października niezwykle ciekawy i wzbogacony o wiele doświadczeń wykład pt. Mechanika kwantowa w doświadczeniach- Jak to się zaczęło? wygłosił prof. Jacek Szczytko.
9 listopada uczniowie wykonywali doświadczenia w Laboratorium Fizycznym. Mogli samodzielnie sprawdzić prawdziwość praw fizyki. Jedna grupa badała doświadczalnie toczenie bryły sztywnej na równi pochyłej, inna prawa gazowe a trzecia ciepło Joule’a. Takie zajęcia bardzo pomagają w zrozumieniu praw rządzących światem fizycznym.

 

Zobacz galerię

Zajęcia doświadczalne z fizyki