Piątek, 29 września 2023.

                                                                      

Z przyjemnością informujemy, że nasze liceum pozyskało finansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na organizację i przeprowadzenie dwóch 7-dniowych wizyt uczniowskich w zaprzyjaźnionej szkole średniej Hanagasskolan w Almhult (Szwecja). Szkoła ta od 2017 roku wdraża program Matury Międzynarodowej – będzie to kolejna okazja dla nas, aby nawiązać współpracę ze skandynawską szkołą IB. Dzięki temu budujemy możliwości uczenia się w międzynarodowym środowisku od doświadczonych partnerów.

Motyw przewodni przedsięwzięcia to poszukiwanie tego, co wspólne oraz poszanowanie dla różnorodności. Szczególnie ważnym aspektem będzie też współpraca w środowisku międzynarodowym i szansa na podniesienie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Nie bez znaczenia jest również fakt, że obie szkoły na różnym etapie wdrażają program Matury Międzynarodowej (IB), spotkania zaplanowane w ramach projektu są zatem również okazją, aby wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w tej kwestii. Idea IB opiera się na założeniu,  że wszyscy jesteśmy obywatelami świata, zatem powinniśmy rozwijać w sobie wrażliwość na inne kultury, poszerzać horyzonty myślowe i uczyć się patrzeć na problemy i wyzwania z odmiennych punktów widzenia. Założeniem IB jest przygotowanie do mobilności, zarówno geograficznej, fizycznej, jak i mentalnej, kulturowej.

Ogółem w dwóch wizytach weźmie udział 34 uczniów, przyjętych do projektu w oparciu o jasne i transparentne reguły, wraz z nimi 6 nauczycieli z Piastowa będzie miało okazję m.in. poprowadzić zajęcia dla szwedzkiej młodzieży. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec-listopad 2022 r.

Obecnie trwają formalne przygotowania do zawarcia umowy i uruchomienia przedsięwzięcia. Więcej szczegółów wkrótce.

Przedsięwzięcie „Most nad Bałtykiem” finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu pozakonkursowego FRSE pt. ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kolejny projekt naszego LO