Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

Cóż to było za szkolenie! Od 6 do 8 kwietnia 2022 r. nasze Liceum, w partnerstwie z Lillestrøm videregaende skole oraz I LO im. S. Staszica w Lublinie, zorganizowało intensywne warsztaty pn. „Norweski przepis na nauki doświadczalne” dla nauczycieli szkół pracujących w programie Matury Międzynarodowej (IB). Zajęcia prowadzili doświadczeni nauczyciele chemii, biologii i fizyki z Norwegii, wspierani przez kadrę z Lublina. Szkolenie uroczyście otworzyli dyrektorzy polskich placówek: p. Hanna Babikowska oraz p. Stanisław Stoń.

Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły sesją plenarną, natomiast zasadnicza część wydarzenia odbywała się w grupach tematycznych, poświęconych poszczególnym naukom doświadczalnym. Intensywne szkolenie było takim nie tylko z nazwy – napięty program udało się jednak w pełni zrealizować dzięki zaangażowaniu trenerów i uczestników z całej Polski, a także doskonałej organizacji. Na zakończenie szkolenia odbyło się wręczenie dyplomów, zaś uczestnicy podzielili się z organizatorami informacją zwrotną w postaci ankiety ewaluacyjnej.

Zajęcia zostały oceniono bardzo wysoko, kompetencje i postawa trenerów również zyskała najwyższe uznanie w oczach polskich nauczycieli. Podczas zajęć panowała doskonała atmosfera, której efektem jest m.in. powołanie grupy na Facebooku pn. „Polish IB Science Teachers”. Wymiana doświadczeń, nie tylko tych ponadnarodowych, przyczyni się do wypracowania „polskiego przepisu” na realizację nie tylko przedmiotów objętych projektem, ale również pozostałych zajęć składających się na IB DP (Diploma Programme).

W ramach projektu czeka nas jeszcze: odroczone badanie efektów szkolenia, mierzące m.in. poziom wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia, a także webinarium dla nauczycieli i koordynatorów IB, poświęcone przygotowaniu uczniów do udziału w programie Matury Międzynarodowej. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do wzmocnienia współpracy szkół średnich, które rozpoczynają swoją przygodę z IB , na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i poprawy standardów pracy kadry dydaktycznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
oraz budżetu państwa w ramach Programu Edukacja.

Międzynarodowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów doświadczalnych IB za nami!