Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Dnia 9.04.2016r. w sobotnie przedpołudnie licealiści zainteresowani studiami pedagogicznymi i psychologicznymi odwiedzili najstarszą uczelnię pedagogiczną w Polsce tj. Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

100_3873Uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na dzień otwarty Akademii Pedagogiki Specjalnej przez Panią dr Dorotę Jankowską prodziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych APS w ramach rozpoczynającej się współpracy naszego liceum z tą uczelnią.

Podczas pierwszej części naszego spotkania zostaliśmy powitani przez Rektora dr hab., prof. APS Jana Łaszczyka oraz Prorektora ds. Kształcenia Panią dr hab., prof. APS Helenę Ciążela, którzy zapoznali nas z historią uczelni oraz z działalnością i twórczością założycielki Akademii Pedagogiki Specjalnej – Marii Grzegorzewskiej. Następnie odbyła się prezentacja kierunków i specjalności Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. W kolejnej części spotkania przedstawicielka Samorządu Studenckiego oprowadziła naszą grupę po terenie uczelni i zapoznała nas ze specyfiką studiów pedagogicznych i psychologicznych z punktu widzenia studenta. Młodzież miała również możliwość wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach (np. „Stres maturalny – jak sobie z nim radzić? Warsztaty relaksacyjne dla maturzystów”, „Konstruowanie gry matematycznej”, „Słyszę, słucham, mówię, migam! – warsztaty w komunikowaniu się osób z wadą słuchu”, „Psychopedagogika kreatywności oczami studentów”) i wykładach („Dlaczego neuro w psychologii – relacja pomiędzy mózgiem, a psychiką”) prowadzonych przez pracowników naukowych APS-u. Ponadto na poszczególnych stoiskach informacyjnych uczniowie mogli zadawać pytania dot. wyboru kierunku studiów, spotkać się z wykładowcami i studentami poszczególnych specjalności oraz odbyć rozmowę z przedstawicielami różnych organizacji studenckich działających na uczelni m.in. z wolontariatem.

Licealiści pełni zapału do studiowania wrócili pozytywnie zmotywowani do Piastowa.

Galeria zdjęć

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie