Czwartek, 30 maja 2024.

indeks

W dniu 6 grudnia odbyło się dwugodzinne spotkanie z  koordynatorem  Międzynarodowego Projektu o Szwajcarii, panią Wiesławą Iwaniak. Spotkanie miało charakter warsztatowy i odbywało się w wersji  polsko – niemieckiej. W warsztatach wzięli udział uczniowie grupy niemieckiej z klasy 1B i 1 CD.

Pani Wiesława Iwaniak, wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego i pracownik Wydawnictwa Pearson,  oprowadziła uczniów po Szwajcarii przy pomocy autorskiej prezentacji multimedialnej.

Przedstawiła najważniejsze dane geograficzne i historię powstania tego neutralnego państwa. Uczniowie zapoznali się także z ważniejszymi  gałęziami przemysłowymi w Szwajcarii, genezą powstania Czerwonego Krzyża oraz ze słynną legendą o Wilhelmie Tellu. Pracując w grupach mieli możliwość zapoznania się z historią i zabytkami największych miast w Szwajcarii oraz późniejszego przedstawienia swoich efektów na forum klasy.

Ciekawe metody przekazywania informacji, doskonały kontakt z młodzieżą i duże zaangażowanie uczniów spowodowały, że wszyscy czuli się uczestnikami wycieczki po Szwajcarii.

Galeria zdjęć

Spotkanie z koordynatorem Międzynarodowego Projektu o Szwajcarii