Niedziela, 25 lutego 2024.

 

W dniu 9 czerwca 2017r. klasy pierwsze naszego liceum uczestniczyły w warsztatach pt. Lekcje Ekonomii dla Młodzieży„.  Cykl zajęć z ekonomii w klasach Liceum przeprowadzony był w ramach IV Edycji ogólnopolskiego projektu realizowanego pod patronatem Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa i Stowarzyszenia KoLiber.

Głównym celem projektu było zaznajomienie uczniów z podstawami ekonomii oraz kształcenie przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która będzie przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.

Program zajęć będący ciągiem logicznie połączonych ze sobą tematów realizowany był w wymiarze sześciu godzin lekcyjnych i obejmował zagadnienia takie jak: 

– czym zajmuje się i po co nam ekonomia?

– o teorii wartości i wymianie – dlaczego woda jest tańsza od diamentów?

– historia i cechy pieniądza

– historia bankowości i współczesny system bankowy

– alokacja zasobów i podział bogactwa – centralny plan czy wolny rynek?

– znaczenie oszczędzania i inwestycji

– prawo przewagi komparatywnej i teoria cyklu koniunkturalnego

Realizacja lekcyjna powyższych tematów oparta była o profesjonalnie skonstruowane konspekty, które kładły nacisk na aktywne uczestnictwo uczniów w lekcji.

Ponadto lekcje były wzbogacone przykładami z zakresu historii gospodarczej oraz kładły nacisk na analizę metodą dedukcyjną, co pozwalało uczestnikom na nabycie nowych kompetencji, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli wyróżnić się w środowisku zawodowym i społecznym.

 

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży