Czwartek, 30 maja 2024.

 8 lutego 2018 r. klasy 1BD oraz 1C wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka Bez Granic”. Od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathematiques sans frontieres”. Pierwsza edycja tego konkursu została zorganizowana w roku 1989 między innymi przez Akademię w Strasburgu.  Konkurs jednak bardzo szybko zyskał dużą popularność w krajach Europy Zachodniej. Do tej pory w konkursie uczestniczyli również uczniowie z Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii Północnej, Luksemburga, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Austrii, Brazylii, Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nigerii, Maroko, Tunezji. 

Konkurs realizuje grupa uczestników. Zespoły klasowe, biorące udział w finale konkursu, otrzymują do rozwiązania zadania o różnym stopniu trudności, zróżnicowane pod względem zakresu materiału teoretycznego jaki potrzebny jest do ich rozwiązania. W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa pracując w odpowiednio dobranych grupach. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 90 minut.  Oceniana jest również szata graficzna przedstawionych rozwiązań.  Uczniowie mogą wykorzystywać słowniki językowe, przybory geometryczne, nożyczki, kredki i flamastry. Finał w danej szkole odbywa się w obecności przedstawiciela Regionalnego Komitetu Konkursu lub przedstawiciela nadzoru pedagogicznego.

 Zobacz zdjęcia

Matematyka Bez Granic