Czwartek, 30 maja 2024.

23 lutego 2018r. w ramach działalności powołanego w roku ubiegłym Szkolnego Ośrodka Badań Opinii Publicznej przeprowadzono kolejne szkolenie z zakresu statystyki. Uczniowie pod przewodnictwem Pana Filipa Górskiego, specjalisty ds badań statystycznych, analizowali przeprowadzone dla Miasta Piastowa badania ankietowe. Analiza dotyczyła wyników badań i metodologii ich przeprowadzania, zestawiania i interpretowania.

 

Szkolenie z zakresu statystyki