Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Dnia 22 marca, we czwartek uczniowie klas 2b i 3b uczestniczyli w zajęciach w Centrum Wodnym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Podczas pierwszej części spotkania uczniowie zostali podzieleni na  grupy i  uczestniczyli w zajęciach w laboratoriach.  Laboratoria składały się z następujących modułów:

  1. Tworzenie się środowiska fluwialnego (rzecznego).

  2. Procesy erozyjne powierzchniowe oraz koryta rzecznego.

  3. Przepływ wody w środowisku – rodzaje przepływu wody, przepływ wody w gruncie, przepływ wody przez elementy budowli wodnej

  4. Zanieczyszczenia wód

Uczniowie naszego Liceum realizujący geografię i biologię w zakresie rozszerzonym, mieli okazję zapoznać się z programem studiów na tej właśnie uczelni. Młodzież została zapoznana korzyściami płynącymi ze studiowania na kierunkach inżynierskich. Studenci SGGW opowiedzieli również jak wygląda studiowanie na tym wydziale z ich perspektywy i odpowiadali na wszelkie pytania naszych uczniów. Ta forma wypowiedzi szczególnie podobała się naszym uczniom.

Galeria zdjęć

Zajęcia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska