Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

W dniu18.06.2018 roku podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego nauczyciela chemii mgr inż. Agnieszki Bali nt. „Analogi kwasów nukleinowych jako warstwy receptorowe sensorów elektrochemicznych”.

Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Łukasz Górski (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Sęk profesor UW (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii),
prof. dr hab. Hanna Radecka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie).

Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wyróżniła rozprawę doktorską dr inż. Agnieszki Bali.

 

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie składają nowej pani doktor serdeczne gratulacje.

Gratulacje z okazji obrony rozprawy doktorskiej