Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Rok 2018 to stulecie zorganizowania w Piastowie pierwszych drużyn harcerskich – powstania harcerstwa zrodzonego z ideałów niepodległościowych. Z tej okazji 18 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji piastowskich harcerzy, z udziałem nauczycieli i uczniów naszego Liceum. Po mszy św. odsłonięto tablicę poświęconą hm Aleksandrowi Kamińskiemu „Kamykowi” w 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego w Postawie.  Jednakże nie była to jedyna podniosła chwila podczas apelu, gdyż zostały na nim nadane tytuły honorowe, nadane przez Radę Miejską w Piastowie, „Zasłużony dla Miasta Piastowa” dh. Andrzejowi Siedleckiemu, dh. Krystynie Siedleckiej, dh. Halinie Broniarek, Zbigniewowi Ratyńskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie oraz Hufcowi ZHP Piastów. Oprócz tego, udostępniona była wystawa ukazująca dzieje piastowskiego harcerstwa od samego początku. Każdy gość mógł dotknąć starych proporców, kronik oraz drewnianych tabliczek z harcerskich obozów. Był to moment, w którym osoby, których droga skrzyżowała się kiedyś z piastowskim skautingiem, mogły odnaleźć swoich dawnych kolegów z drużyny i wspólnie przywołać wspomnienia związane z harcerskim mundurem. 

Galeria zdjęć

STULECIE ZHP W PIASTOWIE