Piątek, 23 lutego 2024.

W czwartek, pierwszego dnia wiosny, naszą szkołę odwiedził prof. dr hab. Tadeusz Stacewcz, wykładowca University of Warsaw Faculty of Physics Institute of Experimental Physics Optics Division. Profesor prowadził zajęcia dla klas matematyczno-fizycznych pt. Światło, czas i przestrzeń. W czasie prelekcji profesor wyjaśnił czym jest światło. Odnosiliśmy się do prędkości światła jako największej prędkości występującej w przyrodzie i wartości, której predkość nie zależy od układu odniesienia. Jednym słowem, jeśli pilot samolotu nadaje sygnał świetlny to dotrze on do nas tak samo szybko gdy samolot przybliża się do nas, jak wówczas gdy się od nas oddała. Nasz gość przedstawił w szerokim ujęciu mechanizm działania laserów oraz wyjaśniał, w jaki sposób powstają w laserach ultakrótkie (tj. trwające milionową miliardowej części sekundy) impulsy światła. Impulsy takie mogą być wykorzystane w urządzeniach do precyzyjnego pomiaru czasu i długości. W zadziwiająco jasny sposób przedstawione zostały elementy szczególnej teorii względności Alberta Einsteina, według której w bardzo szybko poruszającym się obiekcie czas płynie wolniej, a długość obiektu w kierunku ruchu zmniejsza się. Efekty te mogą być łatwo obserwowalne gdy prędkość obiektu jest porównywalna z prędkością światła (300000 km/s). Przy prędkościach znacznie mniejszych zmiany te są tak małe, że trudno je zmierzyć. Dopiero wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych umożliwia ten pomiar. Z niecierpliwością czekamy na kwietniowe wykłady.

Galeria zdjęć

Prof. dr hab. Tadeusz Stacewcz w LOM