Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

 

Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła wygrała międzynarodowy projekt koordynowany przez duński University College Absalon. W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z Hiszpanii, Polski, Słowenii, Litwy oraz Grecji. Dla naszych uczniów to szansa na rozwijanie umiejętności współpracy w międzynarodowym środowisku, wymianę doświadczeń oraz spotkania z partnerami.

Projekt edukacyjny nosi tytuł Climate Change Education i podejmuje dwa najpilniejsze wyzwania w Europie. Po pierwsze tworzenie nowych, bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach średnich. Po drugie zaangażowanie młodego pokolenia w zapobieganie zmianom klimatu i przygotowanie ich do działania w sprawie zmian klimatu zarówno w bliskiej jak i dalekiej przyszłości.

W skład konsorcjum wchodzą partnerzy uniwersyteccy, którzy w tym innowacyjnym projekcie chcą odpowiedzieć na pytanie czy i jakim zakresie nauczenie przedmiotów ścisłych na podstawie tematyki dotyczącej zmian klimatycznych może przynieść młodzieży wymierną wiedzę, umiejętności językowe i cyfrowe. Przypuszcza się, iż kolejne eksperymenty w tym zakresie będą odnosić się i opierać na rezultatach tego właśnie projektu.

Projekt będzie opierał swoje działania na jednej z najbardziej obiecującej metodzie nauczania, opracowanej w ostatnich latach w ramach szeregu projektów Erasmus+: tj. open science schooling. Najważniejszymi elementami w tej metodyce są:

– nauka przedmiotów ścisłych opiera się na zaangażowaniu uczniów w rzeczywiste misje naukowe, ważne dla społeczności i samych uczniów, wykraczając tym samym daleko poza tradycyjne nauczanie w klasie,

– uczniowie pracują w małych zespołach, inicjują interesujące i ważne działania związane z nauką w lokalnej społeczności oraz podejmują stojące przed nimi wyzwania,
– zespoły uczniów współpracują przez cały czas trwania misji z odpowiednimi jednostkami w lokalnej społeczności np. uniwersytetami oraz na bazie zasobów dostępnych online,
– uczniowie dokumentują swoje misje naukowe za pomocą kreatywnych mediów w języku angielskim, we współpracy z innymi zespołami uczniów z innych krajów,
– metodologia ta pozwala uczniom łączyć działania lokalne z orientacją globalną, połączenie, które jest niezwykle ważne dla zwiększenia świadomości w tym kluczowym dla wszystkich zagadnieniu,
– nauczyciele uczą się ramię w ramię z uczniami oraz pełnią rolę tutorów i inspiratorów.

Oto nasza strona  projektowa https://climatechangeeducationerasmusplus.blogspot.com/ na której będziemy zamieszczać wszystkie ważne wydarzenia i nasze działania.

Projekt Erasmus + Climate Change Education 2020-2022