Czwartek, 30 maja 2024.

 

19 października 2020 r. w naszym liceum odbyło się całodniowe seminarium naukowe dla młodzieży, mające na celu rozwijanie i doskonalenie zainteresowań oraz kompetencji inżynieryjnych uczniów.

Tematy główne wydarzenia to:  „Mam pasję chcę ją rozwijać z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji” i „Matematyka dla inżyniera”

      Za bezdyskusyjny uczniowie przyjęli fakt o znaczeniu matematyki w pracy inżyniera. Matematyka niezbędna jest w budownictwie przy obliczaniu objętości brył i wykopów, szacowaniu ilości potrzebnych materiałów, a przede wszystkim w wyliczeniach dotyczących współczynników wytrzymałości konstrukcji. W inżynierii lotniczej istotne są wyliczenia przepływu powietrza. Ponadto na matematyce opiera się budowa układów elektronicznych.
     Matematyka była nazywana Królową Nauk. Zły to król, który nie dba o swoich poddanych i nie opuszcza swojego kapiącego od złota pałacu. Dlatego lot w matematyczną abstrakcję musi zaczynać i kończyć się w „realu”.  Matematyka jest też stała i niezmienna. Dwa razy dwa jest równe cztery w każdych warunkach pogodowych i w każdym ustroju społecznym. To, co się zmienia, to obszar,  z jakiego czerpią inżynierowie i wszyscy którzy  – radzi czy nieradzi –  stosują matematykę.
     Jan Śniadecki trafnie zauważył, że: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk”. Słowa te mimo upływu czasu nie tracą na aktualności. Kolejne dziedziny, których podstawą jest matematyka tylko dowodzą trafności powyższego stwierdzenia. Jej prawa mają charakter uniwersalny i pozostają niezmienne pod każdą szerokością geograficzną, bez względu na panujący ustrój społeczny czy polityczny.
     Dziedzina ta ma też wiele niestandardowych zastosowań: między innymi wytyczanie łuków autostrad i kolei szybkiego ruchu oraz badanie bardzo skomplikowanego zagadnienia jakim jest przepływ w sieciach. Przepływać może woda, narciarze na wyciągu, wagony „ze stacji A do stacji B” i megabajty informacji pomiędzy komputerami. Dlatego wszyscy myślący o informatyce czy mechatronice bezwzględnie powinni rozpocząć swą przygodę z tymi dziedzinami nauki od zrozumienia i polubienia matematyki, a także przyswojenia sztuki matematycznego myślenia.
     O tym wszystkim opowiadał z ogromnym zaangażowaniem Prof. Michał Szurek z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wielki pasjonat i popularyzator matematyki, autor wielu artykułów i książek o tej tematyce, od 40 lat związany z „Młodym Technikiem”. Znany również młodzieży zainteresowanej matematyką, jako popularyzator wiedzy od wielu lat pracujący w „Funduszu na Rzecz Dzieci Zdolnych”. Z jego publikacjami można się zapoznać na stronie: www.edukacjananowo.pl

    Kolejnym fascynującym tematem, który pochłonął uczestników projektu była Sztuczna Inteligencja. Jej początków można się doszukiwać  w filmach science fiction skąd, dzięki wysiłkowi naukowców, trafiła do realnego życia. Jej działanie ma wpływ na nasze codzienne życie, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi.
    Uczestnicy mieli niepowtarzalną szansę dowiedzieć się – czym jest Sztuczna Inteligencja. Informacje na ten temat przekazał  wybitny specjalista od SI – Andrzej Jankowski współtwórca  studiów podyplomowych dotyczących tego obszaru wiedzy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W prostych i obrazowych słowach przedstawił SI jako systemy lub maszyny, które naśladujące ludzką inteligencję podczas wykonywania zadań i mogące  sukcesywnie poprawiać  swoje działanie na podstawie zbieranych informacji. W Sztucznej Inteligencji chodzi głównie o proces i możliwości superwspomaganego myślenia i analizy danych. Choć SI często kojarzy się jedynie z funkcjonowaniem robotów, to jednak  jej celem nie jest zastąpienie ludzi  a raczej istotne zwiększenie efektywności ich pracy . Właśnie dlatego jest postrzegana jako ogromna szansa szybkiego rozwoju przedsiębiorstw.
    Wiele firm już dzisiaj rozumie znaczenie SI i inwestuje w budowę zespołów zajmujących się analizą danych. SI to dziedzina interdyscyplinarna wykorzystująca metody naukowe do wyodrębniania informacji z danych oraz łącząca wybrane obszary z działów takich jak statystyka i informatyka teoretyczna z wiedzą biznesową w celu analizy danych zebranych z wielu źródeł. SI może również nadawać sens danym, których skala i różnorodność wykracza poza możliwości ich interpretacji przez człowieka . Coraz więcej przedsiębiorstw uznaje analizę danych za kierunek priorytetowy i inwestuje w nią znaczne środki, a menedżerowie postrzegają tę technologię jako strategiczną dla swoich firm. SI może przynosić korzyść prawie każdej branży i firmie, dlatego też wzbudza tak ogromne zainteresowanie.

Według magazynu Harvard Business Review zastosowanie SI w przedsiębiorstwach ma miejsce w następujących dziedzinach:
– wykrywaniu i zapobieganiu włamaniom (44%)
– rozwiązywaniu problemów technicznych użytkowników (41%)
– ograniczaniu prac związanych z zarządzaniem produkcją (34%)
– ocenie przestrzegania wewnętrznych zasad dotyczących współpracy z zatwierdzonymi dostawcami (34%).
    Wiedza zdobyta przez uczniów  pozwoli im zrozumieć i przemyśleć kierunek rozwoju rynku pracy i określić na jakie zawody będzie największe zapotrzebowanie w najbliższych latach, kiedy oni sami zakończą kształcenie i staną przed koniecznością wyboru miejsca pracy. Szczególnie zainteresowani tematem okazali sie słuchacze będący  uczniami klas matematyczno – informatycznych, którzy niebawem staną przez wyborem studiów.
    Wykłady wybitnych ekspertów wzbogacone były całodziennym blokiem warsztatów, które pomogły uczestnikom zrozumieć specyfikę pracy z nowoczesnymi narzędziami IT, odnaleźć się w zespole projektowym i odbyć szybki trening pamięci. Zajęcia warsztatowe objęły następujące obszary:
 • Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3

     Celem zajęć wykorzystujących LEGO MINDSTORMS  EV3 było rozbudzenie w uczniach potrzeby eksperymentowania z technologią pozwalającą rozwiązywać problemy współczesnego świata. Z pomocą tego innowacyjnego narzędzia edukacyjnego doskonalili umiejętności krytycznego myślenia, a także rozwijali kreatywność w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy nauki przyrodnicze. Zestaw jest zrozumiałym, a jednocześnie inspirującym narzędziem dydaktycznym, które pomaga wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną. Trenerzy, dzięki swojej pasji i zaangażowaniu, wprowadzili uczestników w tajniki techniki, technologii, fizyki i matematyki poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów z zakresu robotyki. Cały proces został zaprojektowany w ten sposób, by rozwijać cechy niezbędne w XXI wieku: kreatywne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów i kompetencje komunikacyjne oraz doskonalić pracę grupową.
     Warsztaty prowadziła Krystyna Kolendo-Dzięgielewska, programistka i matematyczka, pasjonatka narzędzi IT  oraz autorka wielu scenariuszy lekcji dla nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi IT np. w edukacji matematycznej. Nauczycielka informatyki w Pozytywnej Szkole Podst. w Gdańsku.
 
 • TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów,  jak go budować i z nim pracować?

     Praca w zespole to kluczowa umiejętność inżynierów o różnych specjalnościach. Każda konstrukcja np. most czy produkt np. zmywarka w pierwszym kroku jest precyzyjnie obliczona, zaprojektowana i opracowana przez różne zespoły ekspertów, a następnie oddana wykonawcom, realizującym ją ściśle na podstawie stworzonego projektu stale konsultując  go z autorami. Dlatego cykl ten poświęcony był doskonaleniu umiejętności współpracy zespołowej, gdzie świetnym obszarem treningowym była praca projektowa i zespołowe programowanie.
Sukces pracy zespołowej zależy od kilku czynników. Są to:
– dobra organizacji pracy,
– właściwe przydzielenie obowiązków,
– dobra komunikacja w grupie,
– skupienie się na projekcie,
– odpowiednie ustawienie priorytetów w wykonaniu zadań.
    Uczestnicy warsztatu mieli możliwość rozwijania kompetencji inżynieryjnych w działaniu z wykorzystaniem narzędzia BECREO. Zestaw BeCreo nawiązuje do modelu pracy STEAM (Science, Technology, Engeeniering, Art, Mathemetics), który w działaniach edukacyjnych zakłada łączenie wiedzy z różnych przedmiotów. Scenariusze dydaktyczne zawarte w aplikacji BeCreo integrują wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin (nauki, techniki, inżynierii, matematyki i sztuki) oraz sprzyjają i wymuszają pracę zespołową. W praktycznym procesie uczenia się, umożliwia to wspólne eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów świata realnego poprzez doświadczanie.
 
    Warsztaty poprowadził: Konrad Kosieradzki – mgr inżynier mechanik, pasjonat inżynierii,absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej i studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Trener w obszarze rozwoju potencjału osobistego i umiejętności miękkich. W szkoleniach wykorzystuje duże doświadczenie w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów wewnątrz firmy, negocjacjach i budowaniu relacji z klientem oraz w budowaniu i zarządzaniu zespołami ludzi pracujących na rzecz wspólnego rezultatu. Czerpie z bogatych zasobów własnej ścieżki zawodowej. Ma ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie na stanowiskach managerskich wyższego szczebla w wiodących międzynarodowych firmach branży technicznej.
 • Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer

    Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się: czy projektowanie to sztuka? Czy tworzenie nowych rozwiązań wymaga tylko wiedzy technicznej? Czy programowanie to bezduszna czynność stukania w klawiaturę?
    Uczniowie wspólnie tworzyli nowe rozwiązania techniczne, budowali konstrukcje i programowali roboty EDISON. Jednym słowem doświadczyli tych wszystkich wyzwań, które stoją przed twórcami nowych technologii. Zrozumieli, jak wiele trzeba włożyć pracy, aby uzyskać efekt – działające i estetyczne urządzenie.
   Warsztaty prowadził utalentowany informatyk, ceniący sobie współracę z młodzieżą – Adam Jurkiewicz – Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology oraz IBM Professional Data Science z języka programowania Python.
Trener języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania OpenSource. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop – remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich – dostępnego na stronie http://free-desktop.pl  Współautor treści z języka Python w projekcie E-Podręczniki do kształcenia ogólnego dla szkół średnich.
 
 • Myśl jak inżynier uczenie w działaniu! budujemy roboty z SamLabs i Microbit.

     Celem warsztatu było wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT: SAM Labs i Microbit do  samodzielnej pracy. Uczniowie projektowali i budowali układy w oparciu o bezprzewodowe bloki, których działanie jest programowane w języku BLOCKLY . Tworzenie układu przebiegało wg zasad znanych inżynierom: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu. W pracy z zestawem SAM Labs wykorzystano matematykę do analizy działania tworzonych układów ( np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej). Była to również okazja do pracy w zespole używającym języka technicznego i słownictwa naukowego.
    Uczestnicy warsztatu poznali też Microbit – płytkę, którą można programować i doskonalić przy tym swoje myślenie algorytmiczne. Microbit wzbudził zainteresowanie elektroniką i zachęcił do szukania odpowiedzi na pytanie „jak to działa?”
    Warsztaty prowadził znakomity trener IT, mistrz współpracy z młodzieżą i pasjonat wprowadzania nowoczesnych narzędzi IT w edukacji – Paweł Hommel, nauczyciel informatyki w Pozytywnej Szkole Podst. w Gdańsku.
    Jak przystało na szkołę dwujęzyczną dwa warsztaty na Seminarium dotyczyły edukacji językowej w bardzo nowatorskiej formie z wykorzystaniem metody CLILL:
 • Moja pasjonująca przygoda z językiem angielskim

   -rozpoczęła się na STACJI JASNE JAK SŁOŃCE. Uczestnicy poznali ciekawostki o Układzie Słonecznym i wykorzystali nowe słownictwo do opisu Słońca i zachodzących w nim procesów. Zagrali również w interaktywną grę, w której połączone prawidłowo protony i neutrony wytworzyły hel niezbędny Słońcu do dalszej produkcji energii.
   Na stację Słońce zabrała uczestników warsztatów Klaudia Piotrowska – wybitna nauczycielka języka angielskiego i geografii w języku angielskim z LO w Piastowie, egzaminator Cambridge English, autorka i współautorka publikacji pedagogicznych. W edukacji zwolenniczka metody CLIL, prywatnie wielbicielka Science.
 • … i Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy.

    Po co komecie warkocz? Co łączy komety z Saturnem? Czy dinozaury widziały komety? Na te i podobne pytania uczniowie szukali odpowiedzi w trakcie zajęć na STACJI KOMETA. A wszystko – po angielsku, zgodnie z ideą: Uczę się dwujęzycznie bo jestem obywatelem Europy.
    W trakcie zajęć uczniowie poznali budowę i pochodzenie komet oraz hipotezy naukowców na temat udziału komet w zagładzie dinozaurów, a także możliwości zainicjowania przez komety życia na Ziemi. Młodzież odwiedziła również stronę NASA, rozwiązała zadanie utrwalające powiązane z tematem słownictwo oraz interaktywny quiz. Obydwa warsztaty były prowadzone w języku angielskim na poziomie B1+/B2.
Prowadząca to również Klaudia Piotrowska.

 • Stres w szkole to nie problem jak go oswoić i przekuć w sukces

oraz nie dać się ponieść emocjom w sytuacjach trudnych?
    Uczestnicy uczyli sie jak kontrolować i wpływać na swoje emocje, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych ( klasówka, egzamin, trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami)
Poznawali techniki relaksacji i przeszli trening pozytywnych emocji, a na koniec
wspólnie stworzyli Księgę technik antystresowych, indywidualnie zaś każdy z uczestników
opracował własną szczepionkę antystresową.
Warsztaty prowadziła: Aleksandra Piwońska – trenerka biznesu, akredytowana trenerka
Akademii Nauki, Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, kinezjolożka.
 • Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów.

   Na tych mistrzowskich warsztatach uczniowie dowiedzieli się jakich technik pamięciowych użyć, by zapamiętać cały układ kostki RUBIKA i  móc go odtworzyć w 8 sek. Poznali metody jak zapamiętać ciąg 100 cyfr w 20 sek.i 30 imion i twarzy w 30 sek. Szczególnie interesujące było odkrycie, że tych samych technik pamięciowych używa się z powodzeniem wszędzie tam, gdzie jest cokolwiek wartego zapamiętania. Prawo, chemia, biologia, medycyna, języki obce, ciekawostki ze świata – dosłownie każda dziedzina, w której trzeba coś pamiętać, może zostać opanowana lepiej, szybciej i efektywniej. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zachwyceni tak ogromnym potencjałem swojego umysłu o czym dotychczas nie mieli pojęcia.
Warsztaty prowadził – Marcin Kowalczyk, czternastokrotny rekordzista świata w układaniu kostki RUBIKA z zamkniętymi oczami.
    Wszystkie warsztaty mają kontynuację w serii szkoleń, podczas których uczniowie będą doskonalić kompetencje matematyczne, inżynieryjne i trenować myślenie interdyscyplinarne. Jak przystało nowoczesnemu inżynierowi rozwiną również umiejętności językowe w zakresie posługiwania się  słownictwem technicznym zarówno polskim jak i angielskim. Znakomicie będą sobie radzić ze stresem i nieustająco doskonalić techniki uczenia się i zapamiętywania.
Dodatkową atrakcją projektu jest możliwośc zapoznania się z podstawami prawa lotniczego i zdobycie uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego jakim, jest DRON.
 Uczestnicy projektu „Y czy Z” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 zakończą go śwadomi swoich umiejętności i potencjału, pełni entuzjazmu i chętni do realizacji kreatywnych zadań oraz pełni wiary w swoje możliwości w wyborze wymarzonych studiów. Życzymy im najlepszych wyborów na ścieżce przyszłej kariery naukowej i zawodowej oraz zasilenia szeregów znakomitych polskich inżynierów.

 Zobacz galerię

Opinie  naszych uczniów o warsztatach:

 • „Byłem na najlepszych warsztatach w moim życiu. Nauczyłem się szybkiego zapamiętywania różnorodnych informacji. Warsztaty były niezwykle cenne. Ułatwią nam wybór ścieżki zawodowej”
 • Warsztaty były niezwykle interesujące. Prowadzący potrafili zainteresować nas tematem i widać było ich świetne przygotowanie do pracy z młodzieżą.
 • Warsztaty w ramach „Projektu Y czy Z” dotyczyły ważnych dziedzin jak informatyka, robotyka, programowanie. Były prowadzone w sposób jasny, a zarazem ciekawy. Wiedza na nich zdobyta na pewno mi się przyda w dalszej edukacji.
 • Warsztaty prowadzone w ramach projektu Y czy Z były bardzo ciekawe. Dotyczyły szeregu aspektów związanych z informatyką, robotyką, stresem i nauczaniem języka obcego. Mam nadzieję, że w przyszłości zostaną jeszcze zorganizowane zajęcia o podobnej tematyce.

Seminarium naukowe w LO.