Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

15 września odbyła się w naszej szkole konferencja międzyszkolna pt.: „Jak uczyć się w ciekawy sposób?”, podsumowująca dwuletnią pracę projektową Erasmus + Ecosystems of Open Science Schooling. W wydarzeniu wzięli udział: Pani Maria Makowska, Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa, Pan prof. dr hab. Jerzy Romanowski, Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie , Pan Zdzisław Brzeziński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz uczniowie z klas ósmych piastowskich szkół podstawowych wraz z nauczycielami. Gości powitała Pani Hanna Babikowskadyrektor Liceum.

Podejście Open Science Schooling (OSS) opiera się na zaangażowanie uczniów w misje naukowe. Realizują je tworząc „ekosystemy” – sieć , którą tworzą różne podmioty – uczelnie, instytuty, muzea, przedsiębiorstwa itp. Zaangażowanie w misje rozszerza szkolną naukę na otaczającą uczniów rzeczywistość. Spotkanie prócz prezentacji działań projektowych miało na celu dostarczenie uczniom i nauczycielom inspiracji i dobrych praktyk do podjęcia pierwszych kroków w zakresie „otwartej nauki”. Jednocześnie było zachętą do tworzenia „ekosystemów” współpracy naukowej w środowisku lokalnym.

Zobacz film 1

Zobacz film 2

 

Konferencja międzyszkolna