Czwartek, 30 maja 2024.

Film promocyjny Naszego Liceum

Autorzy: Piotr Hałas, Julian Niedbała, Igor Bełcik 2d

Współpraca pomiędzy LO im A Mickiewicza w Piastowie, a Szkołą Główną Handlową

Współpraca pomiędzy LO im A Mickiewicza w Piastowie, a Politechniką Warszawską

Nasze Liceum 2024