Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

Licealiści z piastowskiego LO pod skrzydłami warszawskich uczelni wyższych

   

    Drugi tydzień grudnia 2017 roku był wyjątkowy dla Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie. W poniedziałek, uczniowie gimnazjów z powiatu pruszkowskiego rywalizowali w konkursie recytatorskim, w piątek zaś obchodziliśmy święto szkoły połączone z wręczaniem nagród w konkursach i uroczystością podpisania patronatów wyższych uczelni warszawskich nad naszą szkołą.

Pierwszym punktem programu zaplanowanego na 8 grudnia było wręczenie nagród dla zwycięzców XIII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów.  Najlepsi uczestnicy konkursu odebrali swoje nagrody, a później przedstawili przed naszą młodzieżą i gośćmi interpretacje wierszy patrona liceum – Adama Mickiewicza.

Zwyciężczynią została  Julita Prusak, uczennica Gimnazjum nr 1 w Piastowie, srebrny medal wyrecytowała Karolina  Bąkiewicz z  Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie,  zaś zasłużone trzecie miejsce należało do Kacpra Guzewicza, reprezentanta Gimnazjum nr 2 w Piastowie.

Osobami wyróżnionymi zostały Wiktoria Włodarczyk, uczennica Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie oraz Małgorzata Dębek z Gimnazjum nr 1 w Piastowie.

    Drugim punktem uroczystości był zorganizowany przez  nauczycieli języka polskiego,  międzyklasowy  Konkurs Pan Tadeusz- od Mickiewicza do Wajdy. W początkowej części turnieju oceniano znajomość treści filmu  „ Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy.  Każda klasa wytypowała 3-osobowy zespół, który musiał odpowiedzieć na pięć pytań. W kolejnej części konkursu oceniane były rekwizyty nawiązujące do treści zekranizowanej lektury. Jury oceniało pomysłowość, związek rekwizytu z treścią fabuły, walor estetyczny, a także sposób prezentacji. W obu częściach rywalizacji można było uzyskać od 1 do 5 punktów.  Łączna suma punktów (max 10)  decydowała o osiągniętym przez klasę wyniku w konkursie. Rywalizacja była zacięta, osiągnięcia klas były wyrównane. Ostatecznie ex aequo wygrały klasy 3A oraz 2A, drugie miejsce należało do 2B, a ostatni stopień podium zajęła klasa 3B. Trzeba przyznać, że wszystkie grupy  poważnie podeszły do rywalizacji. Młodzież wyjątkowo uważnie oglądała ekranizację epopei narodowej,  ale największą radość przyniosła prezentacja rekwizytów. Na scenie mogliśmy zobaczyć przedmioty  nawiązujące do postaci oraz bohaterów, „jak żywych”, ponieważ uczniowie przebierali się między innymi  za Adama Mickiewicza, Jacka Soplicę, Zosię oraz ku zaskoczeniu widowni, Telimenę.

    Najważniejszym punktem piątkowej uroczystości było podpisanie umowy o patronacie z uczelniami wyższymi. Patronat nad klasą dwujęzyczną o profilu  biologiczno-chemicznym, objął Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nadano jej nazwę Klasy Akademickiej UKSW. Umowę o patronacie w imieniu Pani Dziekan prof.  dr hab. Grażyny  Gromadzkiej  podpisał Pan Dziekan Wydziału WBNŚ UKSW dr inż. Dominik Wojewódka.

sp2

Patronat nad klasą o profilu matematyczno-fizycznym objął Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Nadano jej nazwę Klasy Politechnicznej PW. Umowę o patronacie w imieniu Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka  podpisała Pani Dziekan WCh PW prof. dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska.

 

W dniu 8 grudnia 2017r. rozpoczęliśmy też współpracę z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Umowę o współpracy w imieniu Prof. dr hab. inż. Janusz Frączka podpisała Pani Dziekan dr inż. Marta Poćwierz.

Tej części spotkania przewodniczyła Dyrektor LO Pani Hanna Babikowska. W wyniku umów Wydziały uczelni wyższych ułatwią nauczycielom oraz nam,  uczniom szkoły korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń z zakresu kształcenia. W ramach patronatu zapewniono nam między innymi korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Wydziałów, wspólne organizowanie pokazów lekcyjnych, opracowanie materiałów dydaktycznych, organizowanie wspólnych wykładów i szkoleń dla uczniów, wspólne organizowanie kół zainteresowań, a także tworzenie i przeprowadzanie konkursów.  Uczniowie liceum uczestniczą już w ramach patronatu we wspólnych badaniach naukowych, które mają poszerzać  ich umiejętności i zainteresować młodych ludzi daną dziedziną wiedzy. Po zakończeniu projektu nasi uczniowie będą współautorami badań publikowanych w czasopismach naukowych. Wydział MEiL podjął się sprawowania patronatu nad naszą szkołą w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Miasta Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski i Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Pan Zdzisław Brzeziński oraz dyrektorzy piastowskich szkół, ponadto w spotkaniu uczestniczył Pan dr Artur Baranowski z Zakładu Fizjologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, który wielokrotnie prowadził zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe CLIL z biologii w języku angielskim w naszej szkole. Honorowymi gośćmi naszego święta byli przedstawiciele firm partnerskich naszej szkoły, między innymi Pan Adam współwłaściciela Cukierni Olczak i syn. W imieniu Pana Jarosława Michaluka Prezesa firmy Ewros Sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Staśkiewicz Dyrektor Zarządzający. Pana Lecha Sznajdera Prezesa ZAP Sznajder Batterien reprezentowała Pani Kamila Rusinek Manager ds. Eksportu. Swoją obecnocią zaszczycili nas też przedstawiciele piastowskich instytucji: Pani Wanda Przybylak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Pani Urszula Nelken Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Piastowie oraz Pan Mateusz Kuczabski, Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej PIASTUN. Swiat  mediów reprezentowany był między innymi przez telewizję kablowąTel-Kab, Redaktora Naczelnego dwutygodnika Mocne Strony Pana Jacka Sulewskiego i Panią Redaktor  Mariolę Marczak z Radia Niepokalanów.

   Pod koniec uroczystości Dyrektor LO Pani Hanna Babikowska odebrała nagrodę Laureata Kapituły Edukacja na Nowo „TOP3 – Kobiety w Edukacji” od Pani Prezes Stowarzyszenia ”Rodzice w Edukacji”, członka Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców oraz twórczyni „Partnerstwa Edukacja na NOWO” pani Elżbiety Piotrowskiej – Gromniak. Laureaci otrzymują tytuł  za zaangażowanie, kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz orientację na teraźniejszość i przyszłość reprezentowanej placówki. Mimo zaskoczenia i wzruszenia, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie, wygłosiła  podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesów w naszej szkole.  W swoim przemówieniu podkreśliła jak ważne są umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i statystyki, które młodzież naszej szkoły nabywa w procesie edukacji. Wspieranie przedsiębiorczości w tak dużym zakresie nie mogłoby się odbywać bez aktywnej współpracy z piastowskimi firmami. Uroczystość Święta Szkoły zakończyła konferencja prasowa prowadzona przez Panią Urszulę Nelken Dyrektora CUO w Piastowie.

  Nasze piastowskie liceum może pochwalić się nie tylko dwujęzycznością, współpracą międzynarodową, wsparciem unijnym i doskonaleniem przedsiębiorczości ale także fantastycznymi kontraktami z uczestniczącą w nich niezwykłą młodzieżą, która w przyszłości z sukcesami będzie podbijać rynki pracy.

Galeria zdjęć

Współpraca Naukowa