Czwartek, 01 czerwca 2023.

Drodzy Ósmoklasiści,

Drodzy Rodzice,

serdecznie dziękujemy Wam za tak liczny udział w zdalnych spotkaniach otwartych dla kandydatów do naszego liceum. Niezwykle miłe komentarze i profesjonalne pytania dają pewność, że kolejne roczniki naszych uczniów, a następnie absolwentów będą dumą piastowskiego LO.

NASZE LICEUM CZEKA NA WAS!

ZAPRASZAMY!

Dziękujemy za udział w spotkaniach on-line dla kandydatów do naszego liceum