Niedziela, 10 grudnia 2023.

1 września pojawiła się w naszej szkole wystawa skamieniałości. Powstała jako efekt czerwcowego wyjazdu uczniów uczestniczących w projekcie Erasmus + EKO-SYSTEM OF OPEN SCIENCE SCHOOLING do położonego w pradolinie Wisły, kamieniołomu w Nasiłowie w pobliżu Kazimierza Dolnego. Na skarpie pradoliny eksplorować można warstwy sprzed 65 milionów lat. W trakcie odłupywania skał uczniowie odkrywali wiele ciekawych skamieniałych szczątków gąbek, małż, ślimaków, belemnitów a nawet rozgwiazd, kolców jeżowców i amonitów.

Wystawa powstała z inicjatywy Pana dr Artura Baranowskiego – dotychczasowego koordynatora projektu Erasmus+. Prezentowana kolekcja skamieniałości to w większości jego zbiory, będące wynikiem wieloletniego zainteresowania paleontologią. Na wystawie znalazły się także nasze znaleziska z Nasiłowa.

Praktyczna lekcja biologii