Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

26 kwietnia 2016r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Piastowie uczestniczyli w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Warszawskiej.
Uczniowie z klas o profilach ścisłych, biorą udział w badaniach, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Młodzież, w trzech laboratoriach samodzielnie przeprowadzała testy z udziałem bezkręgowców i omawiała ich wyniki. Analizując wyniki eksperymentów zastanawiała się nad odpowiedzią na pytanie: Czy w moim domu są substancje toksyczne? Podczas wykładu z zakresu toksykologii, przeanalizowano definicje substancji toksycznej, toksyny i trucizny. Zdefiniowano też podstawowe pojęcia toksykologiczne: narażenie, efekty działania, stopień szkodliwości, akumulacja skutków, rodzaje toksyczności, bioakumulacja, tolerancja i odporność. Uczniowie udowodnili, że działanie substancji toksycznych na różnych poziomach organizacji zależy od bardzo wielu czynników. Przeanalizowano cechy substancji wpływające na ich toksyczność, przeliczano dawki i jednostki oraz źródła szkodliwych substancji chemicznych. Prowadzący spotkanie zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa płynące z umieszczania odpadów niebezpiecznych w środowisku oraz nieodpowiedzialne stosowanie leków, szczególnie w terapii antybiotykowej i przeciwbólowej. W ostatniej części zajęć uczniowie odwiedzili laboratorium technologii wody i ścieków. Przeanalizowano metody uzdatniania wody i zastanawiano się, nad jakością wody pitnej.

Galeria zdjęć

Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Warszawskiej