Piątek, 23 lutego 2024.

W roku 2022 minie 80 lat od przeprowadzenia przez Niemców, na terenie okupowanej Polski masowej eksterminacji polskich Żydów przeprowadzonej pod kryptonimem „Einsatz Reinhardt” .  Doskonaląc potencjał i zasoby nauczania historii w naszym LO korzystamy z inicjatyw realizowanych na warszawskich wyższych uczelniach. W dniu 26.04.22 r. nauczyciele naszej szkoły wzięli z tej okazji udział w konferencji historycznej z udziałem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.   Konferencja zaowocuje warsztatami i wystawą historyczną dla naszych uczniów.

 

Kolejna inicjatywa dla naszych uczniów