Czwartek, 30 maja 2024.
Z ogromną przyjemnością zapaszmy uczniów z naszego liceum do udziału w rekrutacji do realizacji pierwszego etapu projektu pt. „Most nad Bałtykiem. Przypominamy, że nasze LO pozyskało finansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na organizację i przeprowadzenie 7-dniowych wizyt uczniowskich w zaprzyjaźnionej szkole średniej Hanagasskolan w Almhult (Szwecja). Szkoła ta od 2017 roku wdraża program Matury Międzynarodowej – będzie to kolejna okazja dla nas, aby nawiązać współpracę ze skandynawską szkołą IB. Dzięki temu budujemy możliwości uczenia się w międzynarodowym środowisku od doświadczonych partnerów.
Przedsięwzięcie „Most nad Bałtykiem” finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu pozakonkursowego FRSE pt. ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia

Zasady uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Rekrutacja do kolejnego projektu międzynarodowego