Niedziela, 25 lutego 2024.

  

   Tegoroczne egzaminy maturalne w naszym liceum przeprowadzane są od 4 do 23 maja. Absolwenci obowiązkowo zdają egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, minimum jednego wybranego przedmiotu w zakresie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.  W tym roku z uwagi na okoliczności wywołane pandemią Absolwenci zwolnieni są z progów punktowych na przedmiotach zdawanych w zakresie rozszerzonym.
Każdego dnia przeprowadzane są dwie pisemne sesje egzaminacyjne: pierwsza  o godz. 9:00 i druga o 14:00. Ostatniego dnia nasi Absolwenci będą zdawali egzaminy maturalne z różnych przedmiotów w języku angielskim.

Wykaz przyborów na egzamin w formule 2023 pobierz

Wykaz przyborów na egzamin w formule 2015 pobierz

Uwaga, zdający:

rzeczy osobiste, które nie mogą być wniesione na salę egzaminacyjną  pozostawiamy w sali nr 4. Na egzamin maturalny możemy wnosić przybory wg powyższych tabel, dokument tożsamości ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty) oraz ewentualnie leki lub sprzęt medyczny zgodny ze złożonym wcześniej zaświadczeniem lekarskim. Na egzamin nie wnosimy kluczyków do samochodu, smartwatcha, smartbanda, telefonów i innego sprzętu elektronicznego (sprawdźmy kieszenie przed wejściem do sali). Samo wniesienie takiego sprzętu powoduje unieważnienie matury.

Przypominamy, że nowością na maturze 2023 w stosunku do roku ubiegłego jest to, że na egzaminie z języka polskiego nie są zapewniane słowniki. W przypadku zdawania matury w formule od 2015 roku Absolwent ma prawo korzystać ze słownika ortograficznego oraz słownika poprawnej polszczyzny, nowa matura tego nie przewiduje. Kolejną ważną różnicą jest możliwość wniesienia na egzaminy z chemii i fizyki kalkulatorów naukowych, a nie prostych.

Z uwagi na dużą ilość  zdających oraz czynności organizacyjne poprzedzające egzamin, prosimy wszystkich zdających o przybycie na maturę minimum 40 minut przed godziną wskazaną w harmonogramie.

W   dniach 4 i 8 maja na egzaminy maturalne wchodzimy wejściem C i D (od strony parkingu):

wejściem  C wchodzą maturzyści z klas :

  1. IV A  

  2. IV B    

  3. IV C o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do O

  4. osoby piszące maturę w formule 2015

  5. osoby piszące w oddzielnej Sali.

wejściem D wchodzą maturzyści z klas:

  1. IV C  o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do Z

  2. IV D

  3. IV E

W pozostałe dni na egzaminy wchodzimy wejściem A (od strony poczty). 

Życzymy Państwu zdrowia na ten niezwykły czas i wysokich wyników na egzaminie!

Drodzy Absolwenci, pamiętajcie o odpoczynku przed egzaminem!

Powodzenia!

Ocenianie na egzaminie ustnym z języka polskiego:

Matura ustna – Kryteria oceniania na ustnym egzaminie maturalnym z j. polskiego 1

Matura ustna – Kryteria oceniania na ustnym egzaminie maturalnym z j. polskiego 2

Egzamin dojrzałości