Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

 

25 marca 2024 r. w siedzibie  Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem a naszym Liceum. Dokument został podpisany przez Dyrektora Liceum Panią Hannę Babikowską oraz Dziekana WGiSR Pana Prof. dr hab. Macieja Jędrusika. W uroczystości uczestniczyła również Pani dr Bożena Kicińska, Profesor Uczelni oraz wicedyrektor  i koordynator naszego Liceum Pani Katarzyna Bolesta-Siwek. Celem patronatu jest przygotowanie bogatszej i efektywniejszej ścieżki kształcenia naszych uczniów realizujących rozszerzenia matematyczno-geograficzne, a także szersze zainteresowanie młodzieży  oraz rozwój zainteresowań w zakresie różnych dziedzin geograficznych. Działania podjęte w ramach podpisanego porozumienia będą obejmowały m.in. prowadzenie przez nauczycieli akademickich i studentów Wydziału dedykowanych uczniom wykładów, warsztatów i ćwiczeń, promowania wspólnych inicjatyw oraz udostępnienia zasobów uniwersyteckich niezbędnych do efektywnej współpracy.

Uniwersyteckie wsparcie dla naszej młodzieży