Czwartek, 30 maja 2024.
Serdecznie gratulujemy uczniom nagrodzonym i wyróżnionym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego OLIMPUS! Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski.
kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4
3. Kacper Antosiewicz
3. Kalina Dudało
3. Zuzanna Latała-Golisz
4. Jakub Wójcik
5. Olga Lehmann
5. Rufus Maik
6. Miłosz Siarnicki
7. Julia Grot
7. Wiktoria Jeżowska
7. Bartosz Kobylański
7. Hanna Kopiczko
7. Agata Rogalska
7. Michalina Rożko
7. Nastazja Żerańska
8. Anna Kuźba
8. Adam Matuszewski
9. Kacper Pietralczyk
9. Aleksandra Podgajna
9. Zofia Ołdakowska
9. Zofia Stawasz
10. Kalina Ciężkowska
10. Hanna Karczewska
10. Wiktor Wall
7. Hubert Andrzejewski
7. Apolonia Downar
7. Igor Kuroszczyk
7. Szymon Sawuła
7. Katarzyna Olszewska
7. Bartosz Wójcicki  
8. Adriana Piekut  
9. Natalia Pettyn
9. Lena Stankiewicz
9. Filip Strzeszewski
9. Kacper Wileński
10. Janusz Ciomcia
10. Laura Wojtczak  
7. Franciszek Draganek
9. Marzena Włodarczyk  
4. Mateusz Duda
9. Maja Kruczyńska
10. Zuzanna Bator  
Koordynator szkolny: p. Katarzyna Sperkowska
Wysokie wyniki w OLIMPIADZIE OLIMPUS z języka angielskiego