Niedziela, 29 stycznia 2023.

5 maja 2021 r. uczniowie naszego LO w ramach projektu Eco-system of Open Science Schooling w programie Erasmus+ spotkali się z naukowcem z Icelandic Institute of Natural History, panem dr Pawłem Wąsowiczem. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wydziałem Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW w Warszawie. Pan Paweł Wąsowicz na co dzień zajmuje się różnymi zagadnieniami dotyczącymi botaniki m.in. badaniem wpływu gatunków inwazyjnych na florę natywną, taksonomią oraz sukcesją pierwotną na wyspach wulkanicznych. 

Podczas wykładu w języku angielskim pan doktor przedstawił nam historię wielu gatunków roślin jako obcych przybyszów na Islandię, naturalny charakter tego procesu oraz ekspotencjalny wzrost w ciągu ostatniego stulecia, co ma bezpośredni związek ze zwiększającą się populacją wyspy, międzynarodową wymianą handlową, budową dróg wewnątrz wyspy, sztuczną introdukcją gatunków czy ruchem turystycznym (2 mln turystów rocznie). Dowiedzieliśmy się również o zagrożeniach jakie mogą wynikać z obecności gatunków obcych. Oprócz wyparcia gatunków rodzimej flory w kolejnych etapach może dojść do zmiany gatunków awifauny i w konsekwencji wyparcia wielu gatunków kręgowców, dla których Islandia jest jedynym miejscem rozrodu, co w konsekwencji będzie prowadzić do przebudowy całych ekosystemów, a który to proces trudno przewidzieć. Takie zmiany mogą nastąpić już w granicach 30-40 najbliższych lat.

Co więcej, jeśli tak dramatyczne zmiany mają miejsce na tak odległej wyspie to o ile bardziej katastrofalne zmiany przebiegają na kontynencie europejskim czy też każdym innym?! Niestety, jak się dowiedzieliśmy to globalny trend wypierania gatunków rodzimych przez gatunki zawleczone ale i celowo introdukowane. 

Dyskutowaliśmy również o świadomości społecznej a raczej jej braku jeśli chodzi o jedno z głównych zagrożeń dla świata przyrodniczego – niepohamowany apetyt na dobra materialne, czyli – konsumpcjonizm. Niestety w Islandii to zjawisko jest również wszechobecne i dominujące, co przyczynia się do pesymistycznych zapatrywań pana Pawła Wąsowicza na najbliższą przyszłość.  

Wszyscy się jednak zgodziliśmy, że ochrona środowiska przyrodniczego to gwarancja naszego dobrostanu w przyszłości. Takie spotkanie z pewnością otworzyło nam oczy na wiele aspektów, a co więcej dostaliśmy zaproszenie na odwiedziny instytutu w ramach studenckiego Erasmusa.    

Dr Artur Baranowski

Spotkanie naukowe z dr Pawłem Wąsowiczem, pracownikiem Icelandic Institute of Natural History