Niedziela, 25 lutego 2024.

2 lutego 2024 roku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza gościli przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota. Po wstępnej rozmowie z Dyrektor Szkoły, panią Hanną Babikowską, przeprowadzili prelekcję na temat „Zostań żołnierzem RP”. Prezentację tematu z wykorzystaniem środków multimedialnych poprowadziła ppor. Magda Szajkowska, informując młodzież klas maturalnych o obowiązku rejestracji, formach pełnienia służby oraz kształcenia wojskowego. Nie pominęła też tak ważnej kwestii, jak uposażenie żołnierskie, co dla młodych ludzi pragnących podjąć służbę dla Ojczyzny jest niezmiernie ważne.

Z okoliczności wizyty żołnierzy zawodowych skorzystali też uczniowie klasy I F, którzy w ramach lekcji „Edukacja dla bezpieczeństwa” mieli możliwość zapoznania się z problematyką służby i struktur wojskowych.

Umundurowany Mickiewicz